Arial
Elektro
EKOM
Smarthus
Trykktesting
Termografi
Flislegging
Granitt tak
Kontakt oss
 
Ariel

Arial  
 
   

Arial

 

Smarthus
Eit smarthus er ein intelligent bolig som tilpasser seg deg og din familie for å sikra Dykk maksimal komfort og sikkerhet, samtidig som ein held energibruket til et minimum.

Kva er eit Smarthus?
Smarthusløysinga set dei elektriske komponentane i heimen i system, slik at du kan styra og kontrollera dei frå ein stad. Sentralt i smarthusteknologien, står scenariar. Eit scenarie kan for eksempel vera "Alt av". Ved å trykka på "Alt av" før du forlet huset, kan du skru av alt lys, kutta straumen til kaffetraktar og strykejern og setja varmen i sparemodus. Skulle du gløyma å trykka på bryteren før du går ut, kan du alltids gå inn via mobilen, og fikse det derifrå.

Har du et Smarthus, får du full kontroll over boligen din.
Ved å kombinera, styra og kontrollera huset sine ulike elektriske installasjonar, får boligen enklare betjening, lavare energiforbruk, bedre komfort og høgare sikkerhetsnivå. 

I Smarthuset kan installasjonar som lys, varme, solskjerming, multimedier, brannalarm og adgangskontroll, koblast opp mot ein sentral server. Via serveren kan det setjast opp ulike "scenarier" som justerer installasjonane basert på dei vanligste bruksmønstera i heimen. Det som gjer smarthuset så spesielt, er muligheten til å kombinera ulike installasjoner i samme scenarie.

Ved å byggja gode scenarier, vert det opna eit utall mogligheitar for å forenkla og betra ulike prosesser i heimen. 

Scenariene kan betjenast frå skjermer og brytere på veggen, fjernkontroller eller app på mobil og nettbrett. Slik har du alltid tilgang til å kontrollere og betjene smarthuset, også når du sjølv ikkje er heime.

Velg rett Smarthusløsning for din bolig
Ta kontakt med oss så blir vi einige om ei løysing som er tilpassa deg og dine behov. Snart er smarttelefonar og nettbrett allemannseige, samtidig som nettløysingane vert stadig betre. Det er nesten bare fantasien som set begrensingar.

 
Arial
 
 
 
 
 
 
   
Arial  
 
 
Martek Elektro AS - klar når du treng oss!
2©16