Arial
Elektro
EKOM
Smarthus
Trykktesting
Termografi
Flislegging
Granitt tak
Kontakt oss
 
Ariel

Arial  
 
   

Termografi

Termografering vil seia at vi omgjer dei elektromagnetiske strålene som alle objekta rundt oss avgjer til lesbare bilder. Litt enklare forklart, omgjer vi temperaturforskjellar til bilder. Termografi er ein effektiv måte og avdekka feil på det elektriske anlegget.

Fotografering = Å skriva med lys.

Termografering = Å skrive med varme.

Vi har skaffa oss proff termografering utstyr og teke kurs i bruk av dette. Utstyret vert i hovudsak nytta til termografering av det elektriske nettet, men kan også nyttast til mange andre ting, som avdekking av mangelfull isolering ol. Byggtermografering er noko som har vorte meir aktuelt i seinare tid, og er ein populær måte og påpeike eventuelle feil i tettinga av bygget.

Korleis går vi fram?
Ein termografisk inspeksjon av eit elektrisk anlegg utføres som eit samarbeid mellom byggets representant (vaktmeister, huseigar ol) og vår termografør. Det blir gjennomgått kva som skal gjerast, mellom anna er det viktig at det er mest mogleg belastning på det elektriske anlegget. Dette vert gjort ved å setje opp termostatar og skru på elektrisk utstyr.

 
Arial
 
 
 
 
 
 
 
 
Martek Elektro AS - klar når du treng oss!
2©16