Arial
Elektro
EKOM
Smarthus
Trykktesting
Termografi
Flislegging
Granitt tak
Kontakt oss
 
Ariel

Arial  
 
   

Trykktesting med BlowerDoor

Vi har utstyr for trykktesting av bygg, og teke kurs i dette. For å feilsøka etter til dømes manglande tetting/isolering kan vi kombinera trykktestinga med vårt termografikamera.

Kvifor trykkteste?
At ein bygning lek luft er noko vi alle kjenner til. Luftlekkasje langs golvlister, dører, vinduer og ventilar har vert ei kilde til kulderase og ubehagelig trekk, luftlekkasjar kan også resultere i kondens og soppdannelse.

Med BlowerDoor målast det om huset er tett elle utett ved å sette huset under undertrykk. Då vert det målt kor mykje luft som lek inn i huset.

Alle opningar i huset vert lukka, og blowerdoor vert montert i ei døropning, anten altandør, inngangsdør eller liknande. Vifta i blowerdoor skapar undertrykk i huset og målingane skjer ved hjelp av tilkopla pc.

Demontrasjon av BlowerDoor Arial

 
arial
 
 
 
 
 
 
 
 
Martek Elektro AS - klar når du treng oss!
2©16